Zapiski wszelakie… i nie tylko :)

Inwestujesz w lokaty? Wybierz najlepszą ofertę!

W dzisiejszych czasach, jakże niestabilnych pod względem sytuacji ekonomicznej, nie jest łatwo podjąć decyzję o tym jak zadbać o nasze środki finansowe. Jakiegoś typu zamrażanie ich przez nabycie nieruchomości, kiedyś ogromnie popularne, aktualnie nie zalicza się już do tych najpewniejszych metod.
(więcej…)


Fundusze hedgingowe – czym są i jak działają?

Lokaty bankowe cieszą się dużym zaufaniem Polaków. Są one uważane przez wiele osób za najlepszy sposób na zainwestowanie zgromadzonych oszczędności. Zwolennicy lokat podkreślają, że ich głównymi zaletami są niskie ryzyko inwestycyjne, pełna ochrona kapitału oraz odgórnie określony poziom zysków. Należy jednak pamiętać, że obniżki stóp procentowych spowodowały, że zyski z lokat spadły do kuriozalnie niskiego poziomu. Ponadto na rynku nie są już dostępne lokaty bankowe wolne od tzw. podatku Belki – jego wysokość wynosi obecnie 19 procent. (więcej…)


Co polecają specjaliści w przypadku produktów bankowych?

Depozyty bankowe rozróżniamy na dwa typy, do których przynależą depozyty na żądanie oraz depozyty na czas. Tymi pierwszymi mianuje się kapitał transakcyjny, który jest kompletowany na koncie osobistym oraz pobocznym, nad którym posiadacz ma pełną kontrolę, i który znamionuje się niską stopą procentową. Gdy chodzi z kolei o te drugie, są nimi zasoby nieprzeznaczone do działalności normalnej, jakie na jakiś czas bankom się powierza, a te trudnią się ich powiększaniem w oparciu o wyższe, niż w sytuacji tych pierwszych, oprocentowanie. Jak łatwo się więc domyślić, do pierwszej grupy zaliczają się między innymi konta osobiste, a do drugiej lokaty bankowe. (więcej…)


Wybór lokaty – długo- czy krótkoterminowe?

Podejmując tą bardzo znaczącą decyzję, o tym komu powierzyć nasze pieniądze, trzeba dobrze przeanalizować jakiego typu lokata bankowa spełni nasze oczekiwania. Najpierw trzeba się zastanowić czy interesuje nas lokata krótko czy długoterminowa. W każdej umowie zaznaczany jest bowiem okres trwania tego typu lokaty i w tym okresie nasze środki są zamrożone. (więcej…)


Długo- i krótkoterminowe formy oszczędzania

Lokaty czy rachunki oszczędnościowe to jednak nie koniec, ponieważ wielu ludzi ciągle sięga po bardziej niebezpieczne inwestycje finansowe, takie jak przykładowe kupno nieruchomości. Owszem, jest to działanie długookresowe, ale dochód jest zagwarantowany i niemały, gdy wyselekcjonujemy oczywiście nieruchomość wartościową, właściwie ulokowaną oraz bliską węzłowi drogowemu. Warto tu też wspomnieć o najsłynniejszym rodzaju nieruchomości, którym jest wykup apartamentu do wynajmu, co przekłada się na długoletni i regularny przychód za czynsz. (więcej…)


« Poprzednie