Zapiski wszelakie… i nie tylko :)

Oprocentowanie lokaty bankowej – najbardziej nurtujące pytania

Lokata bankowa jest popularnym depozytem bankowym. Zyski z lokaty są zależne od wysokości oprocentowanie. I choć nie jest to jedyny czynnik wpływający na wysokość zysków z lokaty, to jednak w dużej mierze determinuje wzrost naszego kapitału wpłaconego na konto depozytu. Banki posiadają bardzo szeroką ofertę lokat. Zanim dokonamy wyboru konkretnej propozycji bankowej, warto zajrzeć w ranking lokat i przekonać się, która propozycja rzeczywiście jest opłacalna.

depozytyLokata bankowa jest usługą bardzo bezpieczną, na straży wpłaconych na bankowe konto depozytowe pieniędzy stoi Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nie musimy się obawiać utraty naszych oszczędności. W sytuacji, kiedy bank ogłosi upadłość (choć jest to bardzo mało prawdopodobne), możemy wystąpić do BFG z wnioskiem o zwrot utraconych środków finansowych przechowywanych na bankowym depozycie. Nie bójmy się zatem zakładać lokat, nasze zdeponowane pieniądze są całkowicie bezpieczne.

Jednak poza bezpieczeństwem, każdemu deponentowi zależy, aby jego kapitał generował kolejne zyski. Zarabianie na lokatach bankowych jest możliwie, dzięki oprocentowaniu. Oprocentowanie lokat może mieć formę stałą lub zmienną. Oprocentowanie stałe zapewnia stałe zyski, które można przewidzieć już w momencie podpisywania umowy z wybranym bankiem. Jest usługą szczególnie polecaną tym z nas, którzy nie są biegli w tematyce finansowej i nie radzą sobie z przewidywaniem tendencji, jakie zapanują w najbliższym czasie na rynku usług bankowych. Oprocentowanie stałe jest znacznie bezpieczniejsze od oprocentowania zmiennego, które jest ściśle uzależnione od aktualnej wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego i innych czynników, takich jak zmiana rentowności bonów skarbowych, zmiana rezerw obowiązkowych, podwyższenie lub obniżenie składek, jakie bank jest zobowiązany płacić na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jak widać oprocentowanie zmienne jest o wiele bardziej ryzykowne, ale osoby, które są uzbrojone w odpowiednią wiedzę odnośnie struktury i zasad funkcjonowania rynku finansowego, mogą osiągnąć duże zyski wybierając właśnie ten rodzaj oprocentowania.

Lokaty bankowe to nie tylko bezpieczne schronienie dla naszych oszczędności, ale usługa zapewniająca realny zysk. Najlepsza lokata jest w stanie wygenerować zyski na poziomie 4% w skali roku, choć nawet niższe oprocentowanie może okazać się korzystne, jeśli wpłacimy odpowiednio wysoką kwotę kapitału początkowego. Porównanie najlepszych lokat terminowych na rynku w Polsce wskazuje, że poza podziałem ich na depozyty z oprocentowaniem stałym oraz te z oprocentowaniem zmiennym, możliwy jest także inny podział. Wyróżniamy lokaty bankowe z oprocentowaniem nominalnym oraz z oprocentowaniem efektywnym. Różnica jest bardzo istotna. Oprocentowanie lokat o charakterze nominalnym, nie uwzględnia parametrów takich jak: czas, na jaki podpisano umowę z bankiem, kapitalizacja odsetek oraz wysokość podatku od zysków kapitałowych. Natomiast oprocentowanie efektywne bierze pod uwagę powyższe wartości, w tym efekt kapitalizacji. Nie uwzględnia jednak podatku od zysków kapitałowych.

Decydując się na lokatę bankową pamiętajmy, że poza oprocentowaniem w wyborze lokaty znaczenie mają także inne czynniki. Należy do nich sposób naliczania odsetek, który może być różny w zależności od tego, w którym banku chcemy założyć nasz depozyt. Na zyski wpływa także czas, na jaki jesteśmy zdecydowani „zablokować” nasze środki finansowe. Im dłuższy termin obowiązywania depozytu, tym wyższe zyski. Banki nakładają wyższe oprocentowanie na lokaty z dłuższym terminem zapadalności. Zatem najlepsze lokaty to lokaty długoterminowe.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (0 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)