Zapiski wszelakie… i nie tylko :)

Fundusze hedgingowe – czym są i jak działają?

Lokaty bankowe cieszą się dużym zaufaniem Polaków. Są one uważane przez wiele osób za najlepszy sposób na zainwestowanie zgromadzonych oszczędności. Zwolennicy lokat podkreślają, że ich głównymi zaletami są niskie ryzyko inwestycyjne, pełna ochrona kapitału oraz odgórnie określony poziom zysków. Należy jednak pamiętać, że obniżki stóp procentowych spowodowały, że zyski z lokat spadły do kuriozalnie niskiego poziomu. Ponadto na rynku nie są już dostępne lokaty bankowe wolne od tzw. podatku Belki – jego wysokość wynosi obecnie 19 procent.

Jedną z najciekawszych alternatyw dla lokaty bankowej jest inwestowanie w funduchwilówkisze hedgingowe. Ich struktura inwestycyjna różnie się struktury tradycyjnych funduszy inwestycyjnych – nie są one bowiem zależne od zmian wskaźników giełdowych. Dzięki funduszom tego typu można zarabiać zarówno podczas hossy jak i bessy. W zależności od czynników zewnętrznych w funduszach hedge stosuje się strategie krótkiej sprzedaży, arbitrażu czy dźwigni finansowej (dźwignia taka pozwala na zwielokrotnienie zysków z inwestycji w fundusz). Najważniejszą zaletą funduszy hedgingowych jest gwarancja ochrony kapitału początkowego. Inwestor zyskuje więc pewność, że po zakończeniu inwestycji otrzyma co najmniej tyle, ile na wpłacił na fundusz przy rozpoczynaniu inwestycji. Ponadto fundusze tego typu cechują się przyzwoitą stopą zwrotu, która jest uzależniona od aktualnej sytuacji gospodarczej danego kraju (rzadko jednak zdarza się, żeby była niższa niż 6 procent w skali roku). Dla lepszego zobrazowania sytuacji warto zaznaczyć, że lokaty bankowe pozwalają aktualnie na osiąganie zysków niższych o ponad połowę.

Fundusze typu hedge są w naszym kraju bardzo mało popularne. Ich oferta jest więc bardzo skromna. Wszystkie czynniki gospodarcze wskazują jednak na to, że już w bliskiej przyszłości ich popularność znacznie wzrośnie – podobnie jak miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych lub w Szwajcarii. Inwestorzy szukają bowiem bezpiecznych i atrakcyjnych form pomnażania kapitału – najlepsze oferty lokat bankowych w 2014 roku straciły bowiem dużo ze swojej dawnej rentowności inwestycyjnej. Instytucje finansowe i bankowe są więc zmuszone do powiększenia swojej oferty o możliwość zakupu funduszy tego typu. Warto także podkreślić, że gdy fundusze takie pojawią się już na rynku w większej ilości, konkurencja między podmiotami finansowymi sprawi, że będą one oferować coraz wyższe zyski.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 8.0/10 (1 głos )
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)