Zapiski wszelakie… i nie tylko :)

Sterowanie sekwencyjne

Cechą charakterystyczną obrabiarek z programowym sterowaniem sekwencyjnym jest włączanie poszczególnych zabiegów w określonym porządku (sekwencji). Włączanie jest dokonywane za pomocą łączników drogowych naciskanych przez nastawialne zderzaki, przy czym sygnał jest podawany do centralnego zespołu sterującego, tzw. selektora, który dopiero wysyła odpowiednie „komendy” do zespołów wykonawczych. Komendy te wynikają z informacji podanych uprzednio do selektora w postaci odpowiedniego układu wtyczek, klawiszy, kart lub taśm dziurkowanych. W ten sposób długości poszczególnych odcinków drogi narzędzia, a więc wszystkie wielkości wymiarowe obrabianego przedmiotu zależą od położenia zderzaków. Natomiast szybkości skrawania, posuwy, kierunki ruchu i wszystkie czynniki pomocnicze, jak np. włączenie chłodziwa, są sterowane dla każdego zabiegu przez złożone układy, najczęściej elektryczne. (więcej…)


Działanie pola magnetycznego na przewód wiodący prąd

Na prosty odcinek przewodu wiodący prąd i umieszczony w polu magnetycznym P = B – S działa siła dynamiczna F w kierunku prostopadłym do przewodu i do pola magnetycznego. Siła ta jest wprost proporcjonalna do iloczynu natężenia prądu I, elektrycznych — źródeł prądu, w których następuje zamiana energii mechanicznej w elektryczną. Są jednak sytuacje, gdy powstawanie sem. w masach metalowych (np. w rdzeniach stalowych silników), poruszających się w polu magnetycznym lub znajdujących się w zmiennym polu magnetycznym, jest niepożądane. Indukowane w tych masach sem. są przyczyną powstawania prądów zwanych prądami wirowymi. Przy małych oporach tych mas mają one dość duże natężenia i nagrzewają je. Powstawanie prądów wirowych odbywa się kosztem strat energii mechanicznej. Dla zmniejszenia prądów wirowych konstrukcje urządzeń, np. wirujących w polu magnetycznym (rdzeń prądnicy, silnika itp.), wykonuje się z blach wzajemnie izolowanych. (więcej…)


Sterowanie silników elektrycznych

Najprostszą odmianą tego sterowania jest tzw. zabezpieczenie zanikowe. Stycznik główny włączony w obwód zasilający silnik ma cewkę włączoną na napięcie zasilające. Cewka ta utrzymuje stycznik w położeniu włączenia tylko przy wartości napięcia wynoszącej np. 100 .. . 65% napięcia znamionowego. Przy większych zniżkach napięcia siła elektromagnesu cewki maleje tak znacznie, że zwora odpada i stycznik wyłącza. Włączenie ponowne może nastąpić albo automatycznie przy powrocie napięcia do pełnej wartości, albo przez ponowne naciśnięcie przycisku Załącz po powrocie napięcia. Pomijając samoczynne zabezpieczenia od przeciążeń, opiszemy sterowanie automatyczne, uzależnione od wartości prądu i stosowane przede wszystkim przy wielostopniowym rozruchu oporowym. Przebieg prądu przy takim rozruchu powinien mieć prawidłowy charakter.

 

 

Prąd ma się zmieniać od wartości l max do wartości Imm, przy czym po zmniejszeniu się prądu do wartości Imin ma następować zwarcie kolejne stopnia oporów rozruchowych tak, aby prąd znów wrócił do wartości Imax- Styczniki oznaczone przez 1/1, 2/1 i 3/1 mają być na początku rozruchu otwarte i mają kolejno zwierać poszczególne stopnie w czasie rozruchu. Przekaźniki 1,2×3 styczników 1II, 2/113/1 muszą być zatem skonstruowane w ten sposób, żeby przy dużych wartościach prądu nie zamykały obwodu cewek włączających styczników, a przy zmniejszeniu się prądu kolejno włączały styczniki zwierające. Możemy to uzyskać np. w ten sposób, że przekaźniki styczników otrzymają dwa uzwojenia: jedno napięciowe, drugie prądowe. Działanie magnetyczne tych uzwojeń jest skierowane przeciw sobie. Przy dużym prądzie uzwojenie prądowe przeciwdziała skutecznie uzwojeniu napięciowemu i przekaźnik 1 nie może zamknąć obwodu cewki włączającej stycznik 1. Następuje to dopiero z chwilą zmniejszenia się prądu do wartości Imm W tym momencie stycznik 1 zwiera pierwszy stopień oporowy i z pewnym opóźnieniem zamyka styki pomocnicze 1/2 w obwodzie cewki napięciowej przekaźnika2. Stycznik 2 nie może przy tym zewrzeć drugiego stopnia oporowego dopóty, dopóki wartość prądu ponownie nie zmaleje do Imin- Gdy to nastąpi przekaźnik zadziała, stycznik 2/1 zewrze odpowiedni stopień oporowy i jednocześnie (z pewnym opóźnieniem) zamknie styki 2/2 w obwodzie cewki napięciowej przekaźnika następnego i stycznika. W ten sposób wszystkie stopnie oporowe rozruchowe zostaną kolejno i we właściwych momentach pozwierane, po czym rozpocznie się okres pracy.

 

 

Z chwilą wyłączenia napięcia wszystkie styczniki rozruchowe (więcej informacji o stycznikach na tej stronie) wyłączą i układ powróci do położenia początkowego. Sterowanie to oparte jest na działaniu przekaźników zaopatrzonych w człon czasowy odliczający czas, jaki ma upłynąć od chwili otrzymania impulsu przez przekaźnik do chwili włączenia lub wyłączenia stycznika sterowanego przez ten przekaźnik. Jeżeli opóźnienie zadziałania stycznika ma być niewielkie, wynoszące ułamki sekundy, to stosuje się przekaźniki z wtórnym uzwojeniem tłumiącym zwojem zwartym wykonywanym w postaci tulei miedzianej obejmującej uzwojenie pierwotne. Uzwojenie tłumiące zwiększa elektromagnetyczną stałą czasu i przedłuża czas upływający od chwili załączenia obwodu przekaźnika do chwili jego zadziałania. Przy małych opóźnieniach możliwe jest poza tym stosowanie przekaźników bez tulei tłumiącej: Wyłączenie uzwojenia przekaźnika z obwodu odbywa się wówczas jednocześnie ze zwarciem tego uzwojenia; wskutek działania samoindukcji przy powstaniu zwartego obwodu otrzymuje się wystarczające opóźnienie. Jeżeli sterowanie ma się odbywać przez zadziałanie szeregu styczników w dłuższych odstępach czasu, jak np. przy stopniowym rozruchu oporowym lub przy rozruchu większych silników z przełączeniem gwiazdy w trójkąt, to konieczne jest zastosowanie specjalnych przekaźników czasowych. Mogą to być przekaźniki: a) z mechanizmem zegarowym, b) z mechanizmem wahadłowym, c) z naciągiem sprężyny.

 

 


Oszczędzaj czas i pieniądze z oprogramowaniem księgowym

Utrzymanie swoich finansów w dobrym stanie jest tak samo ważne w życiu codziennym, jak i w biznesie. Złożoność dochodów, inwestycji wymusza na nas odpowiednie zarządzanie swoim bogactwem. Oprogramowanie rachunkowe dla domu i firmy mogą przynieść ogromne korzyści.

 

12

Oprogramowanie księgowe Bizmaster

Kiedyś trzeba było zatrudnić profesjonalnego księgowego, by finanse były uporządkowane i systematycznie zarządzane. Obecnie oprogramowanie księgowe jest na tyle łatwe, że pozwala zarządzać finansami firmy osobiście. Jest to szczególnie ważne dla osób prowadzących małą działalność gospodarczą. Oprogramowanie księgowe pozwala spełnić wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej ustanowione przez prawo.

Jeśli jesteś właścicielem małej firmy i nie masz środków na opłacenie księgowego, program księgowy może być niezawodnym sposobem do śledzenia swoich obowiązków podatkowych, przychodów, wydatków, zysków. Oprogramowanie księgowe składa się z funkcji, które są pomocne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W zależności od pakietu można przetwarzać wszystkie rodzaje transakcji księgowych, w tym modułów funkcjonalnych, takich jak zobowiązania, należności, płace oraz obroty i salda. Oprogramowanie księgowe to zasadniczo system informacji księgowej. Jeśli jesteś właścicielem firmy znasz wartość czasu marnowanego na ręczne rozliczenia podatkowe. Dobrym pomysłem jest aby podjąć środki, które pozwolą Ci wykorzystać czas efektywniej. Oprogramowanie księgowe może Ci w tym pomóc, daje możliwość znacznego usprawnienia spraw administracyjnych w firmie.

 

Istnieje wiele różnych rodzajów oprogramowania z wieloma różnymi funkcjami. Rachunkowość osobista polega na monitorowaniu rachunku bankowego, pożyczek, inwestycji oraz zarządzaniu budżetem. W przypadku poszukiwania programu do takich celów ważne aby zawęzić typ oprogramowania do finansów osobistych, a nie przedsiębiorstwa. Warto rozejrzeć się w sklepach internetowych, forach. Można poprosić znajomych lub rodzinę o pomoc, jeśli wiemy, że ktoś korzystał z takiego oprogramowania. Następnym krokiem jest sporządzenie listy wszystkich produktów, które znajdziesz i szczegółową analizę każdego z nich. Warto zapoznać się z funkcjami i poziomem trudności w obsłudze programu. Należy wyeliminować programy, które nam nie odpowiadają, a ostatecznego wyboru dokonać spośród kilku najbardziej nam odpowiadających. Warto porównać ceny oraz przetestować wersję demo, jeśli jest taka możliwość.


Firma rozrywkowa Unibet

Firma zajmująca się rozrywką wszelkiego rodzaju: Unibet jest niezwykle długo działającą marką na rynku – ponad 15 lat. Przez ten czas rozbudowali się na wielu frontach, ich mocną stroną są zakłady bukmacherskie. Dla każdego fana tego rodzaju rozrywki firma ta posiada szeroką ofertę atrakcji.
Zakłady bukmacherskie są solidnie zbudowanym elementem w firmie Unibet. Znajdziemy tutaj ogromną liczbę zdarzeń, które oferowane są codziennie. Wiele z nich możemy zagrać LIVE – czyli w trakcie trwania zdarzenia. Co więcej, Unibet oferuje oglądanie wielu z tych pojedynków poprzez Unibet TV. Jest to niebywały atut tej firmy i zachęca każdego fana sportu do korzystania z jej usług.

(więcej…)


« Poprzednie Następne »